Onze school

Een academische opleidingsschool.
We werken vanuit: de KRACHT van het kind, de KRACHT van de groep en de KRACHT van de leerKracht. Het benoemen van de KRACHT en de daaraan verbonden ontwikkelpunten, willen we blijven continueren.

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk niet te scheiden zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische vaardigheden zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische houding, reflecterend vermogen en samenwerken.

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

  • Interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs.
  • Onderwijs op maat geven; differentiëren.
  • Gevarieerde coöperatieve werkvormen hanteren, zodat alle kinderen betrokken zijn.
  • Een kwaliteitsvolle directe instructie verzorgen.
  • Kinderen zelfstandig samen laten werken.

De school
De sfeer waarin kinderen opgroeien is van groot belang om uit te groeien tot volwaardige mensen. We besteden dan ook veel aandacht aan een positief en veilig klimaat. Ook besteden we extra aandacht aan de omgang met elkaar. Het kind moet zich “thuis” voelen op onze school. Om dit te realiseren hebben we een aantal gedragsverwachtingen afgesproken. We letten erop dat deze gedragsverwachtingen worden nageleefd, zodat we voldoende zekerheid geven aan ieders veiligheid en verbondenheid.

De Hovenier heeft ca. 200 leerlingen. 2 full timers, 13 parttimers, totaal 15 leerkrachten. We zitten in een gebouw met ruime lokalen en veel lichtinval. Bovendien ligt onze school in een rustige omgeving en beschikken we over een eigen speellokaal voor de onderbouw, een handvaardigheidsruimte, een ICT-lokaal, een gemeenschapsruimte en de school beschikt over een aparte bibliotheekruimte. Naast de school liggen de sporthal en de sportvelden waarvan we ook gebruik mogen maken.

Schooltijden
De schooltijden van onderbouw en bovenbouw beginnen en eindigen gelijk.
Maandag: van 08.30 uur – 14.45 uur
Dinsdag: van 08.30 uur – 14.45 uur
Woensdag: van 08.30 uur – 12.30 uur
Donderdag: van 08.30 uur – 14.45 uur
Vrijdag: van 08.30 uur – 12.30 uur
’s Morgens er inloop.

Vanaf 8.20 uur zijn de kinderen welkom. Vanaf dat tijdstip is er toezicht op het schoolplein. De leerlingen gaan rechtstreeks naar binnen. De leerkrachten zijn dan in de klassen. Om 8.30 uur  gaat de bel en beginnen de lessen. Elke morgen is er pauze van 10.15 uur – 10.30 uur voor de groepen 3 tot en met 8 en van 10.30 uur – 10.45 uur voor de groepen 1 en 2.

We verwachten dat alle kinderen op tijd op school zijn. Tien minuten voor aanvang van de school gaat de poort open en is er toezicht. Stuurt u uw kind a.u.b. niet te vroeg naar school. De kinderen gaan rechtstreeks naar binnen.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?