Samen voor
bloeiend onderwijs!
Samen voor
bloeiend onderwijs!

Samen voor
bloeiend onderwijs!

Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers, tenzij uit het schoolondersteuningsprofiel blijkt dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden.

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste, vinden we met name de vakken taal, lezen en rekenen van belang. Gezien het tweede, besteden we veel aandacht aan het mede opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Direct regelen

Schoolgids downloaden

Wilt u meer informatie over onze school en het onderwijs? Dit vindt u in onze schoolgids. Download schoolgids

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?